61 Danh Sách Bất Động Sản cho Bán tại Durham

­
 • địa điểm
 • Bán kính
 • Bản đồ
­
 


 
Hiển thị 1 đến 10 của 61 kết quả
­

35R Catherine Drive Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình vì Bán tại Impeccable Estate 35R Catherine Drive Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 22
 • $1,395,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 6,260 Bộ vg.
 • $223 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 398 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyAnn Harrison
Điện Thoại: ­+1 203.515.8470­
Điện Thoại: ­+1 203.453.2533­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 537 New Haven Road Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $969,000 USD
 • 2 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 2,517 Bộ vg.
 • $385 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 256 ngày trước
 • MLS ID: N354623
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 125 Stage Coach Road Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $619,900 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 3,784 Bộ vg.
 • $164 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 52 ngày trước
 • MLS ID: N10031588
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 42 Augur Lane Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 • $599,900 USD
 • 3 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • 3,714 Bộ vg.
 • $162 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 104 ngày trước
 • MLS ID: N10007600
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 135 Green Lane Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $578,900 USD
 • 3 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 3,740 Bộ vg.
 • $155 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 56 ngày trước
 • MLS ID: N10031160
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 26 Old Wallingford Road Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $569,900 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 3,500 Bộ vg.
 • $163 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 104 ngày trước
 • MLS ID: N10008722
­
 

Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 49 Trout Lily Drive Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 • $549,900 USD
 • 3 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 2,874 Bộ vg.
 • $191 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 3 ngày trước
 • MLS ID: G10048505
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 538 Powder Hill Road Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 2
 • $549,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 3,232 Bộ vg.
 • $170 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 104 ngày trước
 • MLS ID: T10015663
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 27 Old Powder Hill Road Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 4
 • $549,000 USD
 • 3 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 2,500 Bộ vg.
 • $220 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 56 ngày trước
 • MLS ID: G10030873
­
 

Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 23 Agerola Road Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 • $539,900 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 3,600 Bộ vg.
 • $150 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 3 ngày trước
 • MLS ID: N10048421
­
 
­
­

Tìm Kiếm Theo

­

­

 
­

 
­
­
­