171 Danh Sách Bất Động Sản cho Bán tại Old Saybrook

­
 • địa điểm
 • Bán kính
 • Bản đồ
­
 


 
Hiển thị 1 đến 10 của 171 kết quả
­
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 102 A & B Sequassen Ave Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 39
 • $12,900,000 USD
 • 8 Phòng Ngủ
 • 8 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • 10,424 Bộ vg.
 • $1,238 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 127 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyJennifer Jane
Điện Thoại: ­+1 860.227.6634­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

20 Nibang Avenue Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình vì Bán tại Waterfront Property with Dock 20 Nibang Avenue Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 25
 • $9,900,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 5,186 Bộ vg.
 • $1,909 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 378 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyColette Harron
Điện Thoại: ­+1 860.304.2391­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 100 Sequassen Avenue Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $7,772,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 3,334 Bộ vg.
 • $2,331 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 107 ngày trước
 • MLS ID: N10013437
­
 

6 Mohegan Ave Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình vì Bán tại Waterfront Paradise 6 Mohegan Ave Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 33
 • $6,880,000 USD
 • 3 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 3,800 Bộ vg.
 • $1,811 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 91 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyColette Harron
Điện Thoại: ­+1 860.304.2391­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

320 Watrous Point Road Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình vì Bán tại Spectacular Waterfront Estate 320 Watrous Point Road Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 25
 • $4,250,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 4,758 Bộ vg.
 • $893 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 674 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyColette Harron
Điện Thoại: ­+1 860.304.2391­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

8 Saltus Dr Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 • $3,650,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 4,800 Bộ vg.
 • $760 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 112 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyJennifer Jane
Điện Thoại: ­+1 860.227.6634­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

6 & 8 Neponset Avenue Old Saybrook, Connecticut 06426 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình vì Bán tại Fenwick Cottage 6 & 8 Neponset Avenue Old Saybrook, Connecticut 06426 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 35
 • $3,500,000 USD
 • 3 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 1,267 Bộ vg.
 • $2,762 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 246 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyColette Harron
Điện Thoại: ­+1 860.304.2391­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 10 Billow Road Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $2,799,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 5,852 Bộ vg.
 • $478 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 99 ngày trước
 • MLS ID: N10022469
­
 

184 North Cove Road Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình vì Bán tại Historic Home with Views of the Ct. River 184 North Cove Road Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 36
 • $2,450,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 4,000 Bộ vg.
 • $613 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 359 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyColette Harron
Điện Thoại: ­+1 860.304.2391­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

174 North Cove Road Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Các loại nhà khác vì Bán tại The Capt. Willoughby Lynde House c. 1799 174 North Cove Road Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 37
 • $2,425,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • 5,086 Bộ vg.
 • $477 / Bộ vg.
 • Các loại nhà khác
 • Đã Đăng: 66 ngày trước
Nhà cho xem trực tiếp:
5/31 : 1:00 PM-4:00 PM
William Pitt Sotheby's International RealtyMarion Mazzella
Điện Thoại: ­+1 203.253.2935­
Điện Thoại: ­+1 860.434.2400­
E-Mail cho tôi  
­
 
­
­

Tìm Kiếm Theo

­

­

 
­

 
­
­
­