135 Danh Sách Bất Động Sản cho Bán tại Old Saybrook

­
 • địa điểm
 • Bán kính
 • Bản đồ
­
 


 
Hiển thị 1 đến 10 của 135 kết quả
­

10 Mohegan Avenue Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at Katharine Hepburn's Former Estate 10 Mohegan Avenue Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 35
 • $14,800,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 8,368 Bộ vg.
 • $1,769 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 313 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyColette Harron
Điện Thoại: ­+1 860.304.2391­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình for ban-hang at 102 A & B Sequassen Ave Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 39
 • $12,900,000 USD
 • 8 Phòng Ngủ
 • 8 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • 10,424 Bộ vg.
 • $1,238 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 69 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyJennifer Jane
Điện Thoại: ­+1 860.227.6634­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

20 Nibang Avenue Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at Waterfront Property with Dock 20 Nibang Avenue Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 25
 • $9,900,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 5,186 Bộ vg.
 • $1,909 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 320 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyColette Harron
Điện Thoại: ­+1 860.304.2391­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at 100 Sequassen Avenue Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $7,772,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 3,334 Bộ vg.
 • $2,331 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 49 ngày trước
 • MLS ID: N10013437
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

6 Mohegan Ave Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at Waterfront Paradise 6 Mohegan Ave Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 34
 • $6,880,000 USD
 • 3 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 3,800 Bộ vg.
 • $1,811 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 33 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyColette Harron
Điện Thoại: ­+1 860.304.2391­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

320 Watrous Point Road Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at Spectacular Waterfront Estate 320 Watrous Point Road Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 25
 • $4,250,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 4,758 Bộ vg.
 • $893 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 616 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyColette Harron
Điện Thoại: ­+1 860.304.2391­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

6 & 8 Neponset Avenue Old Saybrook, Connecticut 06426 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at Fenwick Cottage 6 & 8 Neponset Avenue Old Saybrook, Connecticut 06426 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 35
 • $3,750,000 USD
 • 3 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 1,267 Bộ vg.
 • $2,960 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 188 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyColette Harron
Điện Thoại: ­+1 860.304.2391­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

8 Saltus Dr Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 • $3,650,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 4,800 Bộ vg.
 • $760 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 54 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyJennifer Jane
Điện Thoại: ­+1 860.227.6634­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at 10 Billow Road Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 19
 • $2,899,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 5,852 Bộ vg.
 • $495 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 41 ngày trước
 • MLS ID: N10022469
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at 9 Cedar Lane Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $2,550,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 6,408 Bộ vg.
 • $398 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 49 ngày trước
 • MLS ID: N10014094
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 
­
­

Tìm Kiếm Theo

­


 
­

 
­
­
­