152 Danh Sách Bất Động Sản cho Bán tại Old Saybrook

­
 • địa điểm
 • Bán kính
 • Bản đồ
­
 


 
Hiển thị 1 đến 10 của 152 kết quả
­
Nhà ở một gia đình for ban-hang at 102 A & B Sequassen Ave Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 39
 • $12,900,000 USD
 • 8 Phòng Ngủ
 • 8 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • 10,424 Bộ vg.
 • $1,238 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 93 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyJennifer Jane
Điện Thoại: ­+1 860.227.6634­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

20 Nibang Avenue Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at Waterfront Property with Dock 20 Nibang Avenue Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 25
 • $9,900,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 5,186 Bộ vg.
 • $1,909 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 344 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyColette Harron
Điện Thoại: ­+1 860.304.2391­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at 100 Sequassen Avenue Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $7,772,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 3,334 Bộ vg.
 • $2,331 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 73 ngày trước
 • MLS ID: N10013437
­
 

6 Mohegan Ave Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at Waterfront Paradise 6 Mohegan Ave Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 34
 • $6,880,000 USD
 • 3 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 3,800 Bộ vg.
 • $1,811 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 57 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyColette Harron
Điện Thoại: ­+1 860.304.2391­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

320 Watrous Point Road Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at Spectacular Waterfront Estate 320 Watrous Point Road Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 25
 • $4,250,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 4,758 Bộ vg.
 • $893 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 640 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyColette Harron
Điện Thoại: ­+1 860.304.2391­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

8 Saltus Dr Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 • $3,650,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 4,800 Bộ vg.
 • $760 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 78 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyJennifer Jane
Điện Thoại: ­+1 860.227.6634­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

6 & 8 Neponset Avenue Old Saybrook, Connecticut 06426 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at Fenwick Cottage 6 & 8 Neponset Avenue Old Saybrook, Connecticut 06426 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 35
 • $3,500,000 USD
 • 3 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 1,267 Bộ vg.
 • $2,762 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 212 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyColette Harron
Điện Thoại: ­+1 860.304.2391­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at 10 Billow Road Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 19
 • $2,899,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 5,852 Bộ vg.
 • $495 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 65 ngày trước
 • MLS ID: N10022469
­
 

184 North Cove Road Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at Historic Home with Views of the Ct. River 184 North Cove Road Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 36
 • $2,450,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 4,000 Bộ vg.
 • $613 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 325 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyColette Harron
Điện Thoại: ­+1 860.304.2391­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

174 North Cove Road Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Các loại nhà khác for ban-hang at The Capt. Willoughby Lynde House c. 1799 174 North Cove Road Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 35
 • $2,425,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • 5,086 Bộ vg.
 • $477 / Bộ vg.
 • Các loại nhà khác
 • Đã Đăng: 32 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyMarion Mazzella
Điện Thoại: ­+1 203.253.2935­
Điện Thoại: ­+1 860.434.2400­
E-Mail cho tôi  
­
 
­
­

Tìm Kiếm Theo

­

­

 
­

 
­
­
­