Bán cho các nhà tại DurhamHiển thị 1 đến 10 của 72 kết quả
­

Impeccable Estate

35R Catherine Drive Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Impeccable Estate 35R Catherine Drive Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 26
 • $1,600,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 6,260 Bộ vg.
 • $256 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 162 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyNancy Peterson
Điện Thoại: ­+1 203.453.2533­
 
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 537 NEW HAVEN Road Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $969,000 
 • 2 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 2,517 Bộ vg.
 • $385 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 20 ngày trước
 • MLS ID: N354623
­
 

11 TURKEY HILL

Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 11 TURKEY HILL Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 • $799,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 4,500 Bộ vg.
 • $178 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 104 ngày trước
 • MLS ID: N350863
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 28 ELIHU Drive Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $699,999 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 4,520 Bộ vg.
 • $155 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 220 ngày trước
 • MLS ID: G674377
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 384 GUILFORD Road Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $699,500 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 3,998 Bộ vg.
 • $175 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 25 ngày trước
 • MLS ID: N354306
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 487 POWDER HILL Road Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $699,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 3,724 Bộ vg.
 • $188 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 182 ngày trước
 • MLS ID: G677714
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 76 GREEN Lane Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $595,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 3,102 Bộ vg.
 • $192 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 64 ngày trước
 • MLS ID: G691053
­
 

30 IVY WAY

Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 30 IVY WAY Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $550,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 3,380 Bộ vg.
 • $163 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 148 ngày trước
 • MLS ID: G681731
­
 
Nhà ở nhiều gia đình for sales at 47 FOOT HILLS Road Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $499,900 
 • 4,000 Bộ vg.
 • $125 / Bộ vg.
 • Nhà ở nhiều gia đình
 • Đã Đăng: 57 ngày trước
 • MLS ID: G691763
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 47 FOOT HILLS Road Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $499,900 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 4,000 Bộ vg.
 • $125 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 57 ngày trước
 • MLS ID: G691759
­
 
­

Tìm Kiếm Theo

­


 
­

 
­
­
­