Bán cho các nhà tại DurhamHiển thị 1 đến 10 của 74 kết quả
­

Impeccable Estate

35R Catherine Drive Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Impeccable Estate 35R Catherine Drive Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 27
 • $1,600,000 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 6,260 Bộ vg.
 • $256 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 91 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyNancy Peterson
Điện Thoại: ­+1 203.453.2533­
 
­
 

11 TURKEY HILL

Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 11 TURKEY HILL Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 • $799,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 4,500 Bộ vg.
 • $178 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 33 ngày trước
 • MLS ID: N350863
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 28 ELIHU Drive Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $724,999 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 4,520 Bộ vg.
 • $160 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 149 ngày trước
 • MLS ID: G674377
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 384 GUILFORD Road Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $709,900 
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 4,000 Bộ vg.
 • $177 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 33 ngày trước
 • MLS ID: N350834
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 487 POWDER HILL Road Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $699,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 3,724 Bộ vg.
 • $188 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 111 ngày trước
 • MLS ID: G677714
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 325 STAGE COACH Road Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $575,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 3,560 Bộ vg.
 • $162 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 52 ngày trước
 • MLS ID: G684711
­
 

30 IVY WAY

Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 30 IVY WAY Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $550,000 
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 3,380 Bộ vg.
 • $163 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 77 ngày trước
 • MLS ID: G681731
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 35 BEAR ROCK Road Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 18
 • $549,000 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 3,457 Bộ vg.
 • $159 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 63 ngày trước
 • MLS ID: N349507
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 26r MAURO Drive Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $499,900 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 3,990 Bộ vg.
 • $125 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 89 ngày trước
 • MLS ID: M9147061
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at 47 FOOT HILLS Road Durham, Connecticut 06422 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $499,900 
 • 6 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 4,000 Bộ vg.
 • $125 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 28 ngày trước
 • MLS ID: G687363
­
 
­

Tìm Kiếm Theo

­


 
­

 
­
­
­