143 Danh Sách Bất Động Sản cho Bán tại Old Saybrook

­
 


 
Hiển thị 1 đến 10 của 143 kết quả
­

10 Mohegan Avenue Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Katharine Hepburn's Former Estate 10 Mohegan Avenue Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 35
 • $14,800,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 8,368 Bộ vg.
 • $1,769 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 251 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyColette Harron
Điện Thoại: ­+1 860.304.2391­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

102 A & B Sequassen Avenue Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Magnificent Fenwick Compound 102 A & B Sequassen Avenue Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 40
 • $12,900,000 USD
 • 8 Phòng Ngủ
 • 8 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • 10,424 Bộ vg.
 • $1,238 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 20 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyJenniferAndJane Associates
Điện Thoại: ­+1 860.227.6634­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

102 A & B Sequassen Ave Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 for sales at 102 A & B Sequassen Ave 102 A & B Sequassen Ave Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 40
 • $12,900,000 USD
 • 8 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • 10,424 Bộ vg.
 • $1,238 / Bộ vg.
 • Đã Đăng: 7 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyJenniferAndJane Associates
Điện Thoại: ­+1 860.227.6634­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

102AandB Sequassen Avenue Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Magnificent Fenwick Compound 102AandB Sequassen Avenue Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 40
 • $12,900,000 USD
 • 8 Phòng Ngủ
 • 8 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • 10,424 Bộ vg.
 • $1,238 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 20 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyJenniferAndJane Associates
Điện Thoại: ­+1 860.227.6634­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

20 Nibang Avenue Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Waterfront Property with Dock 20 Nibang Avenue Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 25
 • $9,900,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 5,186 Bộ vg.
 • $1,909 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 258 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyColette Harron
Điện Thoại: ­+1 860.304.2391­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

320 Watrous Point Road Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Spectacular Waterfront Estate 320 Watrous Point Road Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 25
 • $4,250,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 4,758 Bộ vg.
 • $893 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 554 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyColette Harron
Điện Thoại: ­+1 860.304.2391­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

8 Saltus Drive Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Overloooking Scenic North Cove 8 Saltus Drive Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 35
 • $3,950,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 4,800 Bộ vg.
 • $823 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 191 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyJane Macy Pfeffer
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

6 & 8 Neponset Avenue Old Saybrook, Connecticut 06426 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Fenwick Cottage 6 & 8 Neponset Avenue Old Saybrook, Connecticut 06426 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 35
 • $3,850,000 USD
 • 3 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 1,267 Bộ vg.
 • $3,039 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 126 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyColette Harron
Điện Thoại: ­+1 860.304.2391­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 

Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 9 CEDAR Lane Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $2,550,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 6,928 Bộ vg.
 • $368 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 239 ngày trước
 • MLS ID: M9148134
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at Beautiful Historic Home with Views of the Connecticut River 184 North Cove Road Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 36
 • $2,450,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 4,000 Bộ vg.
 • $613 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 239 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyColette Harron
Điện Thoại: ­+1 860.304.2391­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
E-Mail cho tôi  
­
 
­
­

Tìm Kiếm Theo

­


 
­

 
­
­
­