143 Danh Sách Bất Động Sản cho Bán tại Old Saybrook

­
 


 
Hiển thị 1 đến 10 của 143 kết quả
­

Katharine Hepburn's Former Estate

10 Mohegan Avenue Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Katharine Hepburn's Former Estate 10 Mohegan Avenue Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 35
 • $14,800,000 USD
 • 6 Phòng Ngủ
 • 7 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 8,368 Bộ vg.
 • $1,769 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 161 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyColette Harron
Điện Thoại: ­+1 860.304.2391­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
 
­
 

Waterfront Property with Dock

20 Nibang Avenue Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Waterfront Property with Dock 20 Nibang Avenue Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 25
 • $10,800,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 5,174 Bộ vg.
 • $2,087 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 168 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyColette Harron
Điện Thoại: ­+1 860.304.2391­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
 
­
 

29 PETTIPAUG Avenue

Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 29 PETTIPAUG Avenue Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 14
 • $4,950,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 2 Phòng Vệ Sinh
 • 4,281 Bộ vg.
 • $1,156 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 364 ngày trước
 • MLS ID: M9144088
­
 

Spectacular Waterfront Estate

320 Watrous Point Road Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Spectacular Waterfront Estate 320 Watrous Point Road Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 25
 • $4,250,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 4,758 Bộ vg.
 • $893 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 464 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyColette Harron
Điện Thoại: ­+1 860.304.2391­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
 
­
 

Fenwick Cottage

6 & 8 Neponset Avenue Old Saybrook, Connecticut 06426 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Fenwick Cottage 6 & 8 Neponset Avenue Old Saybrook, Connecticut 06426 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 35
 • $4,100,000 USD
 • 3 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 1,267 Bộ vg.
 • $3,236 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 36 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyColette Harron
Điện Thoại: ­+1 860.304.2391­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
 
­
 

Overloooking Scenic North Cove

8 Saltus Drive Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at Overloooking Scenic North Cove 8 Saltus Drive Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 35
 • $3,950,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 4,800 Bộ vg.
 • $823 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 101 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyJenniferAndJane Associates
Điện Thoại: ­+1 860.227.6634­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
 
­
 

10 BILLOW Road

Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 10 BILLOW Road Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $2,995,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 6 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 5,852 Bộ vg.
 • $512 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 207 ngày trước
 • MLS ID: M9146544
­
 
Nhà ở một gia đình for sales at Beautiful Historic Home with Views of the Connecticut River 184 North Cove Road Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 36
 • $2,650,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 4,000 Bộ vg.
 • $663 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 149 ngày trước
William Pitt Sotheby's International RealtyColette Harron
Điện Thoại: ­+1 860.304.2391­
Điện Thoại: ­+1 860.767.7488­
 
­
 

9 CEDAR Lane

Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 9 CEDAR Lane Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $2,550,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 6,928 Bộ vg.
 • $368 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 149 ngày trước
 • MLS ID: M9148134
­
 

6 TRAILS END

Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for sales at 6 TRAILS END Old Saybrook, Connecticut 06475 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $2,400,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 4,951 Bộ vg.
 • $485 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • Đã Đăng: 78 ngày trước
 • MLS ID: M9149817
­
 
­
­

Tìm Kiếm Theo

­


 
­

 
­
­
­